Regulamin portalu Dieta-kobiety.pl

Regulamin portalu Dieta-kobiety.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży usług za pośrednictwem portalu Dieta-kobiety.pl.

 1. Strona poprawnie wyświetla się w przeglądarkach: IE 7+, Mozilla Firefox 2+, Google Chrome, Opera
 2. Przy wyborze płatności on-line niezbędna jest włączona obsługa skryptów Java Script w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej.

Regulamin zakupu produktów

 1. Właścicielem portalu Dieta-kobiety.pl jest firma ZieluONE Marcin Zieliński (nazywana później Sprzedawcą) z siedzibą w Warszawie mieszczącą się przy ul. Kulczyńskiego 4/20, 02-777. NIP: 951-188-22-99, telefon: 609-113-047
 2. Zamówienia na usługi można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem http://www.dieta-kobiety.pl oraz przez telefon i e-mail.
 3. Zakupu usług może dokonać wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła lat 18 nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo, oraz zaakceptowała Regulamin.
 4. Zakupione usługi przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkownika i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 5. Zakupu usług może dokonać zarówno osoba niezalogowana jak i osoba zalogowana.
 6. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.
 7. Wszystkie usługi przygotowywane są indywidualnie dla Użytkownika przez uprawnione do tego dietetyczki, które mogą układać diety, plany dietetyczne, naukę zarówno dla osób chorych jak i zdrowych.
 8. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia internetowego jest dokonanie pełnego zamówienia w systemie Sklepu Dieta-kobiety.pl. Wyjątkowo zamówienie może być złożone telefonicznie lub e-mailowo. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane. Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane.
 9. Zamówienia, budzące wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu. Zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep - o czym Zamawiający zostanie poinformowany.
 10. W celu zakupienia usług w portalu Dieta-kobiety.pl Użytkownik powinien:
  • Dokonać wyboru usług
  • Dokonać płatności
  • Wypełnić i odesłać kwestionariusz żywieniowy, który przyślemy po otrzymaniu płatności
 11. Użytkownik otrzyma zamówione usługi w terminach podanych przy każdej usłudze.
 12. Zamówione usługi będą dostarczane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Termin realizacji zlecenia liczony jest od otrzymania wypełnionego kwestionariusza żywieniowego dietetycznego oraz wpłynięcia 100% płatności na konto.
 13. Zakupione usługi uprawniają Użytkownika do kontaktu z dietetyczką przez email, okres podany przy każdej usłudze.
 14. Możliwy jest także kontakt z dietetyczką przez Skype, odbywać się on będzie jednak po wcześniejszym umówieniu spotkania z dietetyczką przez email i wybrania dogodnej godziny rozmowy.
 15. Indywidualne plany dietetyczne, mimo, iż przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, przez uprawnione do tego dietetyczki to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów, za co portal Dieta-kobiety.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Wszystkie ceny na portalu Dieta-kobiety.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). W przypadku zakupu towaru, na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie, a zamówienie zostanie anulowane.
 17. Do każdego zamówienia dołączony jest dowód zakupu w postaci faktury VAT.
 18. Dane dotyczące przelewu bankowego na konto:
  • Nazwa: Dieta-kobiety.pl
  • Adres: Kulczyńskiego 4/20, Warszawa 02-777
  • Numer konta: 63 1140 2004 0000 3302 3891 2410
  • Tytuł przelewu: Nr zamówienia + nazwisko + Zamówiony produkt
 19. Złożenie zamówienia w portalu www.dieta-kobiety.pl jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży.
 20. Użytkownik składając zamówienie w portalu Dieta-kobiety.pl wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od firmy ZieluONE Marcin Zieliński.

Warunki reklamacji:

 1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług Dieta-kobiety.pl, jednakże z zastrzeżeniem, iż Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi portalu Dieta-kobiety.pl. Zrezygnować ze zlecenia można przed opłaceniem usługi + przed wysłaniem wypełnionego formularza. Ze względu na fakt, iż właściwości tych usług są ściśle związane z osobą Użytkownika Reklamacje mogą być składane według wyboru Użytkownika.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest faktura VAT.
 3. Reklamacje prosimy przesyłać na adres reklamacje@dieta-kobiety.pl z dopiskiem w temacie reklamacja.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dane osoby składającej reklamację, opisu przyczyny, nr konta bankowego oraz daty i podpisu.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji na mail, z którego nadeszła reklamacja.
 6. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.

Prawa Autorskie

 1. Dopuszczalne jest wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronie Dieta-kobiety.pl dla celów współpracy z właścicielem serwisu Dieta-kobiety.pl i tylko na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach serwisu Dieta-kobiety.pl jest zabronione.
 2. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług dostępnych na stronie www.Dieta.kobiety.pl.pl oraz wygląd i treść Serwisu Dieta-kobiety.pl, stanowią własność firmy ZieluONE Marcin Zieliński i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez firmę ZieluONE Marcin Zieliński na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników serwisu Dieta-kobiety.pl są przechowywane przez administratora serwisu Dieta-kobiety.pl.
 2. Administrator portalu Dieta-kobiety.pl zobowiązuje się do przetwarzania i wykorzystywania gromadzonych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), niniejszym Regulaminem.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych.
 4. Rejestracja oznacza zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.
 5. Na prośbę Użytkownika administrator może usunąć Konto Użytkownika na stałe.

Zmiana regulaminu

 1. Serwis Dieta-kobiety.pl ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej.
 2. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadomi użytkowników przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie serwis Dieta-kobiety.pl przed wejściem Regulaminu w życie. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu oznacza konieczność wyrejestrowania Użytkownika ze strony serwisu Nie powiadomienie Administratora przez Użytkownika przed wejściem w życie Regulaminu o braku jego akceptacji, uważa się za zaakceptowanie zmian Regulaminu.
 3. Rejestracja w serwisie Dieta-kobiety.pl oznacza akceptację postanowień regulaminu.